April 16, 2024

Skim Persijilan NANOTrust dan GRAPHENEVerify, Tingkat Kepercayaan Terhadap Teknologi Nano

NANOTrust dan GRAPHENEVerify

NanoMalaysia Berhad (NMB), melancarkan dua skim persijilan produk, NANOTrust dan GRAPHENEVerify di Sunway Putra Hotel.

Skim di bawah Program NANOVerify ini akan memudahkan dan mempercepatkan pertumbuhan teknologi nano di Malaysia dengan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap produk yang mengandungi teknologi nano.

Untuk pengetahuan anda,

NanoMalaysia Berhad (NMB) merupakan agensi terkemuka di Malaysia dalam bidang teknologi nano dan pengkomersialan penyelesaian termaju.

Skim Persijilan NANOTrust dan GRAPHENEVerify

Majlis pelancaran itu dirasmikan oleh Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Datuk Arthur Joseph Kurup, dan disaksikan oleh Pengerusi NANOVerify Sdn. Bhd., Datuk Fadilah Baharin dan CEO NanoMalaysia Berhad, Dr. Rezal Khairi Bin Ahmad.

Skim NANOTrust dan Skim Pensijilan Produk GRAPHENEVerify, di bawah Program NANOVerify, memberikan peluang kepada perusahaan kecil dan sederhana yang mempunyai produk yang mengandungi nano untuk mendapatkan kepercayaan yang kredibel bagi menembusi pasaran yang lebih luas.

Sama ada di dalam atau di luar negara, sekaligus menyumbang kepada penciptaan ekosistem nanoteknologi yang dinamik dan progresif, sebagaimana yang termaktub dalam Dasar dan Strategi Kebangsaan Nanoteknologi 2021-2030 (DSNN), untuk menangani pelbagai cabaran dan memacu industri nanoteknologi dan graphene Malaysia ke hadapan.

Dalam dua Rancangan Malaysia yang lepas, Malaysia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam membangunkan industri nanoteknologi. Malaysia telah menubuhkan dirinya sebagai pusat pengiktirafan bagi penyelidikan, pembangunan, dan komersialisasi nanoteknologi, dengan kumpulan penyelidik yang terampil, institusi penyelidikan bertaraf dunia, dan persekitaran dasar yang menyokong.

Penerima Skim Persijilan NANOTrust dan GRAPHENEVerify
Antara Penerima Skim Persijilan NANOTrust dan GRAPHENEVerify

Skim Pensijilan Produk NANOTrust dan GRAPHENEVerify selaras dengan tiga tonggak Malaysia MADANI iaitu kelestarian, inovasi, dan kepercayaan untuk memacu nanoteknologi sebagai salah satu enjin pertumbuhan negara.

Kedua-dua skim ini menekankan penempatan produk nano berkualiti di pasaran sambil menangani kebimbangan tentang tuntutan produk.

Inisiatif ini juga sejajar dengan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu nombor 9 dalam membina infrastruktur yang berdaya tahan dan memupuk inovasi.

Industri berteknologi tinggi, termasuk nanoteknologi, telah terbukti lebih tahan lasak dalam krisis berbanding dengan industri berteknologi rendah.

DaGO Sport Drink

MOSTI mengiktiraf potensi nanoteknologi yang sangat luas dan jauh mencapai, baik dari segi inovasi mahupun ekonomi, dan dengan bangganya menyokong NanoMalaysia Berhad dan NanoVerify Sdn. Bhd. dalam pengenalan dan pelaksanaan skim ini.

Ia dijangka memberikan sokongan kepada lebih daripada 1,000 segmen produk nanoteknologi dan graphene tempatan, dengan nilai kolektif yang dijangka mencapai RM640 juta menjelang tahun 2025.

Untuk mendapatkan maklumat mengenai pelbagai skim persijilan di bawah bidang kuasa NanoVerify Sdn. Bhd., anda boleh layari www.nanoverify.com.my

Bro Framestone

Travel, Tech, Parenting dan Lifestyle Blogger di Malaysia sejak tahun 2006. 12 tahun berpengalaman sebagai Social Media Consultant. Mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak (belum plan nak tambah lagi)

View all posts by Bro Framestone →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *