Straits Arabian Bazaar at V E Hotel Residence, Bangsar South