Tanah kubur minggu ini mengetengahkan isu saka yang diwariskan oleh arwah si mati kepada anaknya.

Sebelum kematian ayahnya, Hussin perkara ini merunsingkan si anak. Takut Saka yang akan diwariskan kepada beliau memberi kesan kepada dirinya dan masyarakat sekeliling.

Beliau berjumpa dengan Tok Adi untuk memohonnya membuangkan Saka yang terdapat pada bapanya.

Saka ini menyebabkan bapanya meracau-racau dan susah nak hembuskan nafasnya. Sedangkan bapanya sudah mati dan jazadnya rupanya dikawal oleh sakanya.

Sewaktu jasad tuannya hendak dibawa ke tanah kubur. Sakanya masih berlegar disekeliling rumah sambil memerhati jenazah tuannya.

Sewaktu sampai ke tanah kubur, jenazah menjadi berat dan menyebabkan kerandanya terjatuh.

Keranda beliau bergegarkan dan jasadnya mengeluarkan bau yang amat busuk sekali.

Sewaktu hidupnya,

Beliau menggunakan saka untuk membuatkan kerja untuknya dimana tanamannya berhasil, perniagaan menjadi. Semuanya untuk hidup senang dan kaya dengan wang ringgit.

Info pengenai Saka

Penurunan saka ini boleh berlaku dalam dua keadaan;

Berlaku secara terus
: Orang yang mempunyai saka itu dengan terang-terangan memberitahu yang dia menurunkan ilmunya kepada orang tertentu.

Waris yang terlibat kebanyakkannya tidak menyedari bahawa apa yang diturunkan atau yang dipusakai itu adalah terdiri daripada jin-jin atau hantu-hantu. Mereka beranggapan bahawa mereka adalah istimewa berbanding dengan waris-waris lain kerana mewarisi ilmu kebatinan.

Berlaku menurut kehendak : Penurunan ini berlaku menurut kehendak jin itu sendiri, lebih-lebih lagi sekiranya pewaris itu telah meninggal dunia.