Pelumba negara seperti Dominic Ang, Melvin Moh, Fariqe Hairuman dan Hafizh Syahrin.